ateliér

Atelier

Pracovnou metódou ateliéru je diskurz na tému kritická architektúra a skúmanie fenoménu Genius loci.

Ateliér bol založený v roku 1996, ako združenie architektov.

Pôsobisko bolo v Bratislave a Nitre.

V roku 2004, kedy Slovensko vstúpilo do EÚ, v očakávaní rozvoja regiónov, bol ateliér presťahovaný do Nitry. V roku 2005 bolo združenie pretransformované na s.r.o.

V tom istom roku bol ateliér vybratý do európskeho network projektu WONDERLAND - putujúca výstava po 9 - tich krajinách Európy. Výstava prešla postupne od Bratislavy cez Prahu, Berlín, Amsterdam, Paríž, Benátky, Zagreb, Ľubľanu do Viedne.

 

 

 

 


© 2000 - 2021 barak.sk - všetky práva vyhradené