Tím

hlavný architekt:

Ing. arch. Viktor Šabík

1969 - narodený Nitra - Čermáň
1983 - 87 Gymnázium Párovská Nitra
1987 - 93 FA STU Bratislava, (Špaček, Žitňanský, Zervan)
Katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby
1992 - Letní škola architektury Liberec (Suchomel, Baum)
1993 - 96: slobodné povolanie, externý spolupracovník architektonických kancelárií
1996 - 2004: ateliér Barak architekti BA - NR, spolu s T. Šebom
1998: autorizovaný architekt
2004: znovu založený ateliér Barak architekti Nitra
od 1996 dvorný architekt kaštieľa Mojmírovce
od 2004 člen Správnej rady Centra komunitného rozvoja
od 2008 viceprezident WONDERLAND- asociácia európskych architektonických ateliérov

od 2013 Hosťujúci profesor FA STU Bratislava

ďalší členovia tímu:

Ing. arch. Marián Haberland
architekt
FA STU 2003-2009

Ing. Daniela Mederlyová
stavebná inžinierka
SVF STU 2001-2008

Ing. arch. Juraj Mocker
architekt
FA STU 2008-2014
 


© 2000 - 2020 barak.sk - všetky práva vyhradené